วันพุธที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ใครหรือคือ "กบฎ"

การก่อกบฏ หมายถึงการปฏิเสธการเชื่อฟัง ซึ่งอาจนำไปสู่ได้ทั้งการต่อต้านขัดขืนอย่างสันติ หรือความพยายามทำลายผู้มีอำนาจในขณะนั้น เช่น รัฐบาล

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
มาตรา 113
ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

แล้วใครคือกบฎ พันธมิตร หรือ นปก.


(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ -กลุ่มพันธมิตรคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ -กลุ่มพันธมิตรขับไล่รัฐบาล อุทรณ์ข้อหา
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร-ไม่มีใครแบ่งแยกดินแดน

(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ -นปก.ต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ต้องถูกยุบพรรค ยกเลิกคำสั่ง คตส.
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ -กล่าวหาองค์กรกลางไม่เป็นกลางไม่มีความชอบธรรม
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร-แต่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ลดอำนาจของพระมหากษัตริย์ ยุบสถาบันองคมนตรี


ไม่มีความคิดเห็น: