วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ความจริงวันนี้

ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรามี 77 จังหวัด (รวมมหานครลอนดอน)
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรากำลังสร้างนักฆ่า


ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรามี นายกรัฐมนตรี 2 คน (เหมือนเขมรเลย)
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรามี ทำเนียบรัฐบาลอยู่ที่อังกฤษ


ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรามี ทำเนียบประชาชน(กลุ่มพันธมิตรฯ)
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรามี แก๊สน้ำตาอานุภาพสูง
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรากำลังเผาบ้านตัวเอง


ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรากำลังจะเสียดินแดนเพิ่ม
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรามีนักการเมืองที่ทำเพื่อทักษิณมากกว่าทำเพื่อประเทศ


ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เราอยู่เพื่ออะไร(บรรดานักการเมืองทั้งหลายคงมีคำตอบของเขาอยู่แล้ว)
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เราไม่เคยจดจำกับประวัติศาสตร์


ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เราไม่น่าแตกแยกทางความคิด
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เราพวกอีแอบ(ชอบหลบอยู่ใต้โต๊ะ) แต่ความคิดเลิศหรู


ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย ยังมีคนที่คอยจาบจ้วงสถาบันอยู่มาก
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย เรายังความสวยงามในความโหดร้าย


ความจริงวันนี้ ประเทศไทย รากหญ้ายังไม่รู้ว่ามีพวกที่คิดล้มล้างสถาบันฯของเขา
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย จะสีแดงหรือสีเหลือง เราก็คนไทยคือกัน
ความจริงวันนี้ ประเทศไทย มีแต่ลับลวงพราง

ความจริงวันนี้ ประเทศไทย ประชาชนเป็นเพียงหมากตัวหนึ่ง
ความจริงวันนี้ ประเทศไทยเงินก็ยังซื้อได้ทุกอย่าง


+++++++ ขอมอบแด่พวกคิดล้มล้างสถาบันฯ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม +++++++++

ไม่มีความคิดเห็น: