วันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

การเมืองใหม่

... การเมืองใหม่ในแนวคิดของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 30/70 จริงๆแล้วผมว่าจะการเมืองเก่าหรือใหม่ มันไม่จำเป็นหรอก รัฐธรรมนูญดีเลิศประเสริฐศรียังไงก็เหอะ แต่ถ้านักการเมืองผู้ทรงเกยีรติ หรือนักการเมืองพันธุ์ใหม่ที่จะเข้ามา ยังมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัว แก่อำนาจ แก่ผลประโยชน์ ส่วนตนหรือพวกพ้อง มันก็อีหร่อบเดิม
... ในต่างประเทศที่เขามีการพัฒนาทางประชาธิปไตยแล้ว เมื่อนักการเมืองมีปัญหาทางการบริหาร ทางนโยบาย เขาจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก ให้กฎหมายดำเนินการสอบสวนต่อไป แต่ในเมืองเราละ โหโครตด้านเลย ทั้งไล่ ทั้งสอบยังไง ก็ด้านอยู่ ยกนิ้วให้สองนิ้วเท้าเลย
... การจะสร้างรัฐสภาใหม่เพื่อให้สมเกรียติแก่นักการเมืองทั้งหลายนั้น สมควรหรือไม่ เวลาประชุมทีไรยังโหลงเหลงอยู่เลย เข้าไปใช้ไม่ถึงครึ่งเลย วันนี้ 31 สิงหาคม รัฐสภาประชุมร่วมกันทั้ง สส. และ สว. เพื่อหาทางออกให้กับประเทศในวิกฤติการเมือง เชื่อไหมวาระสำคัญขนาดนี้ มี สส. สว. มาประชุมกันไม่ถึง 500 เลย ทั้งที่จำนวน สส. และ สว.รวมกันก็ 6-700 แล้ว อย่างนี้จะสร้างรัฐสภาใหม่ให้เปลืองงบประมาณทำไมกัน
...คำตอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการเมืองใหม่หรือการเมืองเก่า หรือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็ตาม ถ้านักการเมืองยังมีพฤติกรรมแบบเดิม ๆ อีก ล้านปีเราก็จะเหมือนเดิมคือ ทหารคือคำตอบสุดท้ายตลอดกาล เชื่อหรือไม่ ไม่งั้นมันไม่จบหรอก ฟันธงตรงนี้เลยครับ อยู่ที่ว่าจะทำเพื่อใครเท่านั้นแหละ

... แล้วอย่ามาเรียกร้องว่าการเมืองมันไม่พัฒนาเพราะการปฏิวัติก็แล้วกัน จะโทษก็ต้องโทษนักการเมืองนั่นแหละ

ไม่มีความคิดเห็น: