วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

โพล เผย 5 ธ.ค.ปีนี้ ปชช. มีความสุขเพิ่มขึ้น กว่าปี 49

โพล เผย ปชช.ร้อยละ 81.9% มีกำลังใจสู้ชีวิตมากขึ้น หลังชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ร้อยละ 43.71% ไม่อยากให้นำความแตกแยก ไปรบกานเบื้องพระยุคลบาท ส่วนดัชนีความสุขของคนไทย มีคะแนนสูงกว่าช่วงพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ส่วนสิ่งที่ ปชช. ต้องการให้ผู้มีอำนาจของบ้านเมืองนำไปปฏิบัติ มากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตไม่คอร์รัปชั่น


สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 2,589 คน ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2552 พบว่า ประชาชนประทับใจ กับ การเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นต่างๆของประเทศ มากถึงร้อยละ 70.28% และร้อยละ 43.19% รับมีความสุขมาก ทุกครั้งที่ระลึกถึง ภาพพระราชกรณียกิจต่างๆที่ท่านทรงงานเพื่อประชาชน ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชน ตั้งใจทำถวายในหลวง ร้อยละ 53.82% เลือกเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต /ยึดมั่นในความดี ส่วนร้อยละ 43.71% ไม่อยากให้เอาความไม่สามัคคีกันของคนไทย ไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาท และคำว่า ทรงพระเจริญ คือคำที่คนไทยอยากพูดมากที่สุด 38.74% รองลงมาร้อยละ 30.82% ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

ส่วนผลสำรวจ จากเอแบคโพลล์ เรื่อง สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกับความสุขมวลรวมของคนไทย จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,147 ครัวเรือน เมื่อ 5 ธ.ค.52 พบว่า ภายหลังได้รับชมการถ่ายทอดพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประชาชนส่วนใหญ่ 81.9% ระบุ ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น และที่น่าปลื้มปีติอย่างยิ่งคือจากการวัดความสุขคนไทย พบว่า ระดับความสุขของคนไทยในวันดังกล่าว มีคะแนนสูงถึง 9.86 จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งสูงกว่าความสุขคนไทยที่สำรวจในช่วงพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อเดือน มิ.ย.49 ซึ่งอยู่ที่ 9.21 คะแนน

สำหรับสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ผู้มีอำนาจของบ้านเมืองนำไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่ ระบุขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คอร์รัปชั่น รองลงมา ระบุมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้ผิดรู้ชอบ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด และเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และสิ่งที่ประชาชนควรจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงไปปฏิบัติ พบว่าอันดับแรก คือ การใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง รองลงมา ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

จาก - manager.co.th

๒ ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ป.พัน.๕

obat kanker kelenjar getah bening กล่าวว่า...

so nice this content