วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ไข้หวัด 2009

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.00 น. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต โรงพยาบาล สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) 2,714 ราย
- หายเป็นปกติหรือดีขึ้น 2,593 ราย
- กําลังรักษาที่โรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน 110 ราย
- เสียชีวิต 11 ราย
2. ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต จํานวน 11 ราย เป็นเพศชาย 6 ราย หญิง 5 ราย อายุระหว่าง 8-58 ปี (มัธยฐาน 30 ปี) อยู่ในกรุงเทพมหานคร 5 ราย ชลบุรี 3 ราย ราชบุรี 1 ราย เพชรบุรี 1 ราย ภูเก็ต 1 ราย
3. ผู้ป่วยยืนยันที่เริ่มป่วยในระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2552 จํานวน 292 ราย จําแนกเป็น
- อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร 120 ราย นนทบุรี 22 ราย สมุทรปราการ 21 ราย เชียงใหม่ 14 ราย พะเยา 12 ราย จังหวัดอื่นๆ 103 ราย รวม 38 จังหวัด
- กลุ่มอายุ อายุ 0-4 ปี 12 ราย, อายุ 5-10 ปี 54 ราย, อายุ 11-15 ปี 90 ราย อายุ 16-20 ปี 66 ราย อายุ 21-25 ปี 29 ราย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป 41 ราย
อาการ
ผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามปกติ คือ มีไข้ขึ้นสูง ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ไอ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยตามร่างกายรุนแรง ท้องร่วง และปวดศีรษะรุนแรง อาการป่วยจะพัฒนารวดเร็วและจะมีอาการหายใจลำบากอย่างรุนแรงภายใน 5 วัน ทั้งนี้อาจจะพบว่าผู้ที่รับเชื้อจะแสดงอาการไม่รุนแรง

การป้องกัน
1.ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิด เพื่อป้องกันเวลาจาม
2.หมั่นล้างมือ
3.หากมีอาการ ไข้อย่างรุนแรง และไข้ไม่ลดภายใน 2 วัน ควรรีบพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคนี้ รวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด
4. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แอดอัด และงดเดินทางไปในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างรุนแรง
5. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ที่มา- chaoprayanews.com

๓ ความคิดเห็น:

Dog Hunts กล่าวว่า...

ยอดผู้เสียชีวิตจากไหวัด2009 ตอนนี้อยู่ที่ 21คนแล้ว

Get & Game กล่าวว่า...

25 แล้ว

Get & Game กล่าวว่า...

44 รายแล้วครับ